Bazenski proizvodi

UV Lampa

Zajednička osobina svih ovih uređaja je da imaju tzv. “zakašnjeli efekt”. Naime, dezinficira se samo voda u bazenskom cjevovodu, dok voda u bazenu ne može biti dezinficirana – čeka svoj “red” za dezinfekciju u cjevovodu. Zbog toga je i dalje potrebna ali u manjem obimu i klasična dezinfekcija klorom u različitim oblicima ili dezinfekcija aktivnim kisikom, kako bismo osigurali dezinfekciju vode u samom bazenu zbog sprečavanja razvoja algi te sprečavanja organskih onečišćenja i sl.

Pješčani Filter

Ovi uređaji su zaduženi za mehaničko odstranjivanje nečistoća iz bazenske vode i predstavljaju nezaobilazni dio svakog bazena – bez filtera je vrlo teško održati vodu u ispravnom stanju duže od 15 dana. Standardni pješčani filteri ili uređaji za filtriranje koji su najzastupljeniji kod privatnih bazena za plivanje sastoje se od samog filtera (kućišta – zatvorene posude) unutar kojeg se nalazi kvarcni pijesak i PVC cjevovod za distribuciju vode te PVC kolektor putem kojeg cirkulaciona pumpa filtriranu vodu te vraća u bazen, izbornog 4-putnog ili 6-putnog ventila i cirkulacione pumpe.

Dogrijavanje Vode

Toplinski Izmjenjivač – Osnovna karakteristika ovih sustava je da se predaja topline vrši preko izmjenjivača topline kod kojih se, putem primarnog kruga cijevnim sustavom transportira vruća voda za dogrijavanje bazenske vode u izmjenjivač, gdje se zagrijava, odnosno predaje toplina bazenskoj vodi u sekundarnom krugu dogrijavanja (isprepliću se cijevi “vruće” vode iz sustava grijanja sa “hladnim” cjevovodom bazenske vode).

Električni Grijač – Kod ovih sustava bazenska voda prolazi direktno kroz uređaj, odnosno sustav koji je ujedno i izvor energije za dogrijavanje bazenske vode – nema izmjenjivača. Najčešći su solarni kolektori, Specijalne plinske peći i električni grijači.

 

Protustrujno Plivanje

Princip rada uređaja, bez obzira na model, je vrlo jednostavan. strujna i usisna mlaznica nalaze se unutar ugradbenog elementa i maske koji se ugrađuju u stijenku bazena. Uključivanje i isključivanje uređaja vrši se uglavnom pritiskom na pneumatsko tipkalo koje se nalazi na masci uređaja ( u vodi ), a podešavanje jačine mlaza također se regulira na masci uređaja. Pojedini uređaji sa jačim pumpama imaju dvije istrujne mlaznice što povečava širinu, a time i snagu vodenog toka.

Strojarnice

TOvaj pojam podrazumijeva mjesto, odnosno prostor gdje su smješteni bazenski uređaji – filteri, pumpe, kontrolni i upravljački uređaji, ventili i sl. Kod jednostavnih montažnih bazena filter i pumpa vrlo često su smješteni neposredno pored bazena na otvorenom, što nije najbolje rješenje. Najbolje rješenje je kada se bazenska strojarnica smjesti u suhi natkriven prostor pored bazena ili se izrađuje prostor samo za bazensku tehniku (šaht ili prostorija pored bazena.).

Rasvjeta

Podvodna rasvjeta nema apsolutno nikakvog utjecaja na funkcioniranje bazena u tehnološkom smislu, ali je definitivno prekrasna dekoracija bazena i prostora oko bazena. Upravljanje podvodnom rasvjetom tvrtka Aqua Pool Plan izvodi po željama korisnika.

Sviđa Vam se stranica

Podijelite ju na društvenim mrežama!